Đèn dây: Đèn dây trang trí ngoài trời 10mét – 20 đui ( dây loại 1 tròn lớn)

389.000 

  • Có cổng chờ nối tiếp các dây
  • Đui đèn đúc cao su kín nước
  • Sử dụng bóng đèn đui E27 thông dụng quốc tế