Đèn lồng mây tre hình phi thuyền trang trí thả trần

169.000 

Đây là kiểu đèn lồng mây tre trang trí hình dáng phi thuyền, đĩa bay rất nhỏ gọn, dễ dàng kết hợp trang trí thả trần trong phòng, không gian chung.